IČO 643 54 679     Barrandova 8, 326 00 PLzeň  

Aktualizováno dne 31.03.2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrum neziskových organizací vzniklo v roce 1995. Sdružuje nevládní, neziskové organizace jako jsou např. nadace, občanská sdružení a církevní organizace působící v plzeňském regionu. Cílem CNOP je vytvářet podmínky pro vzájemnou spolupráci organizací, poskytovat jim poradenské a informační služby a prohloubit spolupráci mezi neziskovým sektorem a státní správou. CNOP v současné době sdružuje 25 organizací.

Statutární zástupce

Leoš Kubový Předseda

Michal Sochor Místopředseda

 

 

 

 

 

 

 

 

Web Mastering Config(c)